Domein: Durocan.com

Met dit privacybeleid geven wij inzicht in de persoonsgegevens die wij van bezoekers op onze website verwerken. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarbij wij ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Back To Top